תקנון האתר

תקנון זה משתמש בלשון זכר, אך מופנה לנשים ולגברים כאחד.
רכישה באתר מהווה את הסכמתך לתקנון האתר.
נא לוודא כי קראת את התקנון במלואו לפני הרכישה.
אין להעתיק ו\או להשתמש בשמנו בתוכן, סלוגן ותמונות מהאתר, זוהי הנה עבירה פלילית והעובר על כך עלול לעמוד לדין.

תנאי השימוש באתר:
מחירי המוצרים באתר עשויים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתה של טל-רון שעונים.
קבלת השעון על ידי השליח מותנת בהצגת תעודה מזהה לצורך אימות.
קבלת המוצר תתבצע עד 4 ימי עסקים אלא אם כן דווח אחרת.
עם המוצר מגיעה קבלה/חשבונית מס מ”שעוני טל-רון”, אחריות לשנתיים, השקית של המותג, הספר והקופסה של היצרן.
האחריות הינה אך ורק על מנגנון השעון.*האחריות תקפה לשנתיים מרגע הרכישה.
*האחריות לא כוללת חלקים חיצוניים\שברים\מים\שריטות וכו’.

*למימוש האחריות יש ליצור קשר איתנן.

בעת ביצוע הזמנה תידרשו להשאיר כתובת, מספר טלפון, שם מלא ואמצעי תשלום, הפרטיים שינתנו ישארו חסויים ולא יעברו לצד ג’, למעט פרטיים בסיסים שינתנו לשליח בעת ההזמנה.
במידה ופרטי האשראי אינם תקינים ו\ או לא יתבצע תשלום בעת \ אחרי מסירת השעון זוהי הנה עבירה פלילית והעובר על כך עלול לעמוד לדין.
מדיניות החלפה – במידה וקיבלתם שעון ותרצו לבצע החלפה ניתן להחליפו עד 30 ימי עסקים מרגע רכישת השעון. כל עוד הניילונים שעוטפים את השעון והטיקט לא הוסרו ולא חל שימוש בו, לצורך כך יש ליצור קשר שעוני טל רון. פעולת ההחלפה תחוייב בדמי משלוח.
מדיניות החזרת המוצרים / שירותים באתר כפופה לחוק להגנת הצרכן במדינת ישראל:
היה ויבצע הלקוח תשלום בעבור רכישת מוצר / שירות כלשהו באתר ומסיבה כלשהי לא קיבל אותו בהתאם לתנאים ולכללים המופיעים באתר, יזוכה הלקוח בעבור תשלום זה זיכוי מלא.
הצרכן רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר לא יאוחר מ-48 שעות ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, המאוחר מביניהם, על ידי מסירת הודעה לחברה, ובמקרה כזה תשיב החברה לידי המשתמשת את התמורה ששילמה בגין המוצר, והיא תהיה רשאית לנכות מסך זה דמי ביטול בסך של 5% ממחיר המוצר נשוא העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.
על אף האמור, החברה לא תגבה דמי ביטול היה והביטול נובע מפגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו בהתאם להוראות הדין, עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או עקב כל הפרה אחרת של החברה כלפי המשתמשת בקשר עם העסקה. במקרה כאמור, תודיע המשתמשת על כך לחברה ויתואם המועד לאיסוף המוצר, והכל בהתאם להוראות הדין.
החזר כספי ייעשה באמצעות זיכוי כספי שיועבר לכרטיס האשראי או לאמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה או שיינתן כקרדיט לחשבון המשתמשת לרכישה באתר, בהתאם לבחירת המשתמשת במסגרת הליך ביטול העסקה. על אף האמור לעיל, משתמשת אשר ביצעה עסקה לרכישת מוצר באתר ושילמה באמצעות כרטיס "דיירקט", אשר ביקשה לבטל את העסקה והיא זכאית לכך בהתאם לתקנון זה, תזוכה בכרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר אשר תמסור לחברה לצורך כך ויהיה מקובל על החברה (למשל, פייפאל), יש לקחת בחשבון שזמן הזיכוי עלול להתארך. כמו כן, ניתן לבקש באופן מפורש לקבל קרדיט לרכישה באתר חלף ההחזר הכספי.
בית העסק יהיה רשאי לקזז עד 5% מסכום העסקה המקורי, אלא אם כן הסיבה לביטול העסקה היא עקב תקלה / פגם כלשהו במוצר.

תודה שבחרתם בנו,
שעוני טל-רון .